新闻中心

春风雪铁龙凡尔赛C5 X FM版正式上市 售16.37万元

春风雪铁龙凡尔赛C5 X FM版正式上市 售16.37万元

  

日前,春风雪铁龙官方公布凡尔赛C5 XFM版正式上市 ,这款车型的售价为16.37万元,在一些专属设计以及配置上与今朝在售车型形成差异化 。

凡尔赛C5 X 新车型引导售价 车型 官方引导售价(万元) 凡尔赛C5 X FM版 16.37 注:数据来历 制表:

外不雅方面,凡尔赛C5 XFM版在平凡版根蒂根基之上增长了FM专属徽章 ,同时新车还进级了Claudia真皮座椅。配置方面,这款车会搭载12英寸的中控屏和HUD昂首显示,此外还配备了前视摄像头以及毫米波雷达 ,搭载C-Pilot辅助驾驶体系,拥有全速自顺应巡航体系 、主动紧迫制动、车道连结辅助、前向碰撞预警 、主动切换远近光灯等。

此外,新车还提供鎏金绿、太空银、珠光白三种与“春日”出行出格适配 、都雅的车身颜色供客户遴选 。

内饰设计方面 ,春风雪铁龙凡尔赛C5 XFM版在空调旋钮、储物柜、音响 、扭索条纹设计 、座椅缝线、仪表板、木纹饰板 、中控面板等随处可见双人字logo演绎 ,进一步强化了品牌元素。

动力体系部门不会做出调解,依旧搭载1.6T策动机,最年夜功率为175马力 ,峰值扭矩为250牛·米。传动体系部门,配备的是8速手自一体变速箱 。悬架方面,搭载了前麦弗逊+后扭力梁悬架组合。

欧宝体育app-欧宝体育app最新版-官方入口下载

rì qián ,chūn fēng xuě tiě lóng guān fāng gōng bù fán ěr sài C5 XFMbǎn zhèng shì shàng shì ,zhè kuǎn chē xíng de shòu jià wéi 16.37wàn yuán ,zài yī xiē zhuān shǔ shè jì yǐ jí pèi zhì shàng yǔ jīn cháo zài shòu chē xíng xíng chéng chà yì huà 。

fán ěr sài C5 X xīn chē xíng yǐn dǎo shòu jià chē xíng guān fāng yǐn dǎo shòu jià (wàn yuán ) fán ěr sài C5 X FMbǎn 16.37 zhù :shù jù lái lì zhì biǎo :

wài bú yǎ fāng miàn ,fán ěr sài C5 XFMbǎn zài píng fán bǎn gēn dì gēn jī zhī shàng zēng zhǎng le FMzhuān shǔ huī zhāng ,tóng shí xīn chē hái jìn jí le Claudiazhēn pí zuò yǐ 。pèi zhì fāng miàn ,zhè kuǎn chē huì dā zǎi 12yīng cùn de zhōng kòng píng hé HUDáng shǒu xiǎn shì ,cǐ wài hái pèi bèi le qián shì shè xiàng tóu yǐ jí háo mǐ bō léi dá ,dā zǎi C-Pilotfǔ zhù jià shǐ tǐ xì ,yōng yǒu quán sù zì shùn yīng xún háng tǐ xì 、zhǔ dòng jǐn pò zhì dòng 、chē dào lián jié fǔ zhù 、qián xiàng pèng zhuàng yù jǐng 、zhǔ dòng qiē huàn yuǎn jìn guāng dēng děng 。

cǐ wài ,xīn chē hái tí gòng liú jīn lǜ 、tài kōng yín 、zhū guāng bái sān zhǒng yǔ “chūn rì ”chū háng chū gé shì pèi 、dōu yǎ de chē shēn yán sè gòng kè hù lín xuǎn 。

nèi shì shè jì fāng miàn ,chūn fēng xuě tiě lóng fán ěr sài C5 XFMbǎn zài kōng diào xuán niǔ 、chǔ wù guì 、yīn xiǎng 、niǔ suǒ tiáo wén shè jì 、zuò yǐ féng xiàn 、yí biǎo bǎn 、mù wén shì bǎn 、zhōng kòng miàn bǎn děng suí chù kě jiàn shuāng rén zì logoyǎn yì ,jìn yī bù qiáng huà le pǐn pái yuán sù 。

dòng lì tǐ xì bù mén bú huì zuò chū diào jiě ,yī jiù dā zǎi 1.6Tcè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ wéi 175mǎ lì ,fēng zhí niǔ jǔ wéi 250niú ·mǐ 。chuán dòng tǐ xì bù mén ,pèi bèi de shì 8sù shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng 。xuán jià fāng miàn ,dā zǎi le qián mài fú xùn +hòu niǔ lì liáng xuán jià zǔ hé 。

上一篇:年夜改款的荣威RX5MAX,险些变了个样儿 下一篇:日产正开发主动避撞体系 应答繁杂路况

LEAVE A COMMENT


友情链接: